Zaradenie do poradia

Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
zariadenie je mimo prevádzkových hodín.