Rezervovať termín

Klientske Centrum - Zvolen


07-2024 08-2024

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

25. 7. 2024
Štvrtok
Parkovacie karty
9:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
9:00
Oddelenie miestnych daní
9:00
Osvedčovanie podpisov a listín
9:00
Matrika
9:00
Sociálny odbor
9:00
Odbor výstavby, životného prostredia
9:00
Parkovacie karty
10:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
10:00
Oddelenie miestnych daní
10:00
Osvedčovanie podpisov a listín
10:00
Matrika
10:00
Sociálny odbor
10:00
Odbor výstavby, životného prostredia
10:00
Parkovacie karty
11:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
11:00
Oddelenie miestnych daní
11:00
Osvedčovanie podpisov a listín
11:00
Matrika
11:00
Sociálny odbor
11:00
Odbor výstavby, životného prostredia
11:00
26. 7. 2024
Piatok
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
9:00
Oddelenie miestnych daní
9:00
Osvedčovanie podpisov a listín
9:00
Matrika
9:00
Stavebný úrad
9:00
Sociálny odbor
9:00
Odbor výstavby, životného prostredia
9:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
10:00
Oddelenie miestnych daní
10:00
Osvedčovanie podpisov a listín
10:00
Matrika
10:00
Stavebný úrad
10:00
Sociálny odbor
10:00
Odbor výstavby, životného prostredia
10:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
11:00
Oddelenie miestnych daní
11:00
Osvedčovanie podpisov a listín
11:00
Matrika
11:00
Stavebný úrad
11:00
Sociálny odbor
11:00
Odbor výstavby, životného prostredia
11:00
29. 7. 2024
Pondelok
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
9:00
Oddelenie miestnych daní
9:00
Osvedčovanie podpisov a listín
9:00
Matrika
9:00
Stavebný úrad
9:00
Sociálny odbor
9:00
Odbor výstavby, životného prostredia
9:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
10:00
Oddelenie miestnych daní
10:00
Osvedčovanie podpisov a listín
10:00
Matrika
10:00
Stavebný úrad
10:00
Sociálny odbor
10:00
Odbor výstavby, životného prostredia
10:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
11:00
Oddelenie miestnych daní
11:00
Osvedčovanie podpisov a listín
11:00
Matrika
11:00
Stavebný úrad
11:00
Sociálny odbor
11:00
Odbor výstavby, životného prostredia
11:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
13:00
Oddelenie miestnych daní
13:00
Osvedčovanie podpisov a listín
13:00
Matrika
13:00
Stavebný úrad
13:00
Sociálny odbor
13:00
Odbor výstavby, životného prostredia
13:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
14:00
Oddelenie miestnych daní
14:00
Osvedčovanie podpisov a listín
14:00
Matrika
14:00
Stavebný úrad
14:00
Sociálny odbor
14:00
Odbor výstavby, životného prostredia
14:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
15:00
Oddelenie miestnych daní
15:00
Osvedčovanie podpisov a listín
15:00
Matrika
15:00
Stavebný úrad
15:00
Sociálny odbor
15:00
Odbor výstavby, životného prostredia
15:00
30. 7. 2024
Utorok
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
9:00
Oddelenie miestnych daní
9:00
Osvedčovanie podpisov a listín
9:00
Matrika
9:00
Parkovacie karty
9:00
Sociálny odbor
9:00
Odbor výstavby, životného prostredia
9:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
10:00
Oddelenie miestnych daní
10:00
Osvedčovanie podpisov a listín
10:00
Matrika
10:00
Parkovacie karty
10:00
Sociálny odbor
10:00
Odbor výstavby, životného prostredia
10:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
11:00
Oddelenie miestnych daní
11:00
Osvedčovanie podpisov a listín
11:00
Matrika
11:00
Parkovacie karty
11:00
Sociálny odbor
11:00
Odbor výstavby, životného prostredia
11:00
31. 7. 2024
Streda
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
9:00
Oddelenie miestnych daní
9:00
Osvedčovanie podpisov a listín
9:00
Matrika
9:00
Stavebný úrad
9:00
Sociálny odbor
9:00
Odbor výstavby, životného prostredia
9:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
10:00
Oddelenie miestnych daní
10:00
Osvedčovanie podpisov a listín
10:00
Matrika
10:00
Stavebný úrad
10:00
Sociálny odbor
10:00
Odbor výstavby, životného prostredia
10:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
11:00
Oddelenie miestnych daní
11:00
Osvedčovanie podpisov a listín
11:00
Matrika
11:00
Stavebný úrad
11:00
Sociálny odbor
11:00
Odbor výstavby, životného prostredia
11:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
13:00
Oddelenie miestnych daní
13:00
Osvedčovanie podpisov a listín
13:00
Matrika
13:00
Stavebný úrad
13:00
Sociálny odbor
13:00
Odbor výstavby, životného prostredia
13:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
14:00
Oddelenie miestnych daní
14:00
Osvedčovanie podpisov a listín
14:00
Matrika
14:00
Stavebný úrad
14:00
Sociálny odbor
14:00
Odbor výstavby, životného prostredia
14:00
Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
15:00
Oddelenie miestnych daní
15:00
Osvedčovanie podpisov a listín
15:00
Matrika
15:00
Stavebný úrad
15:00
Sociálny odbor
15:00
Odbor výstavby, životného prostredia
15:00